Keemink vastgoed

Basiskeuring, Pluskeuring, Meeloopkeuring of NHG-keuring

De expertise van de inspecteurs van Keurhuis Nederland op het gebied van gebreken, hersteladvies en herstelkosten is onmisbaar om een goed beeld te krijgen in de staat van onderhoud en eventuele mankementen. Voor een aankoop- of verkoopkeuring kunt u kiezen uit de volgende typen keuringen.

Basiskeuring

In het rapport dat gebaseerd is op de Basiskeuring worden alle visueel waarneembare gebouwdelen omschreven en worden de bouwkundige gebreken benoemd. Tevens wordt een kwaliteitsbeoordeling van deze bouwdelen gegeven. In de rapportage wordt geen hersteladvies en worden geen prijzen en/of kosten voor herstel opgenomen.

Pluskeuring

Bij een Pluskeuring wordt naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling ook een hersteladvies gegeven en worden de onderhoudskosten berekend. Deze kosten zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materieel door professionele bedrijven. U ontvangt een uitgebreide rapportage. Een pluskeuring kan tegen een meerprijs worden uitgebreid met een rapportage voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Meeloopkeuring

Een meeloopkeuring is een bouwtechnische keuring van de woning waarbij u met onze inspecteur meeloopt. De bevindingen worden mondeling tijdens en ná de keuring met u doorgenomen. Onze inspecteur bespreekt met u de geconstateerde gebreken en geeft tevens een globale indicatie voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de hierbij behorende kosten. U ontvangt geen rapportage.

Keuring voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een NHG-rapportage kunt u nodig hebben om een hypotheek met NHG te verkrijgen. In de NHG-rapportage worden summier de resultaten van de keuring beschreven. De NHG-rapportage van Keurhuis Nederland voldoet aan de eisen die de hypotheekverstrekker aan het rapport stelt. Voor meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie, kijk op www.nhg.nl Wilt u naast het NHG rapport tevens een uitgebreide en goed leesbare rapportage over de staat van de woning, dan kunt u de NHG keuring uitbreiden met een Pluskeuring. U krijgt dan twee rapportages: de rapportage van de Pluskeuring en de NHG-rapportage. Klik hier voor het aanvragen van een NHG keuring, eventueel uitgebreid met Pluskeuring.

Werkwijze tijdens de keuring

Op het afgesproken tijdstip is onze inspecteur bij de woning aanwezig. De keuring op locatie neemt circa 1 uur in beslag. Het uitwerken van het rapport neemt 1 á 2 uur in beslag, maar gebeurt op een andere locatie. De werkwijze is voor de Basiskeuring, de Pluskeuring en de Meeloopkeuring hetzelfde. De inspecteur let tijdens de bouwtechnische keuring op zaken die erop wijzen dat er bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen zijn. De keuring is een beoordeling van de woning op basis van een visueel onderzoek op alle essentiële punten voor zover deze bereikbaar zijn onder normale omstandigheden. De inspecteur gebruikt zijn ervaring, kennis en technisch inzicht. Handelingen die hij verricht zijn onder andere:

  • Inspectie kruipruimte indien veilig en zonder gevaar toegankelijk. Tevens moet de kruipruimte toegankelijk zijn (kruipluik aanwezig, voldoende hoogte, geen water e.d.). De onderzijde van de beganegrondvloer en het zichtbare leidingwerk wordt met behulp van een sterke lamp beoordeeld.
  • Inspectie platte daken indien bereikbaar. De inspecteur heeft een ladder die maximaal één bouwlaag overbrugt. Indien een langere ladder op locatie beschikbaar is, zal hiervan gebruik worden gemaakt.
  • Goten en dakkapellen worden op dezelfde wijze geïnspecteerd, of vanuit het raam van de dakkapel. Indien onbereikbaar wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van een spiegel en/of verrekijker
  • Inspectie van de kozijnen en de draaiende delen
  • Controle op het functioneren van het sanitair, indien mogelijk
  • Controle tegelwerk op loszittende tegels
  • Per bouwlaag controle van maximaal twee wandcontactdozen op bedrading

Wij adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting en bouwkundige tips en kan tevens uw vragen beantwoorden. Als wij tijdens de keuring constateren dat de woning in een zeer slechte bouwkundige staat verkeert, maken wij in overleg met de opdrachtgever alleen een basisrapport. Dit is een rapport met een omschrijving van alle visueel waarneembare gebreken en een kwaliteitsbeoordeling, maar zonder hersteladvies en herstelkosten. Wij doen dit, omdat bij deze zogenaamde "renovatiewoningen", teveel onzekere factoren een rol spelen in het hersteladvies en het kostenplaatje.

De rapportage snel in uw bezit

Voor onze bouwkundige inspecteurs is het keuren van woningen in heel Nederland dagelijks werk. We kunnen dan ook snel op uw vraag inspelen. Vaak kan de keuring al binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd. De uitgebreide rapportage ontvangt u per email uiterlijk 5 werkdagen na de keuring. De gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot rapportage is 7 á 8 werkdagen. Wilt u het nog sneller, dan kunnen wij voor u een spoedkeuring uitvoeren. De spoedkeuring vindt plaats binnen 2 werkdagen na uw opdracht. U ontvangt de rapportage, per email, binnen 2 werkdagen na de keuring. Voor een spoedkeuring rekenen wij een toeslag. Uitvoering is afhankelijk van beschikbare capaciteit. De rapportage wordt naar het door u opgegeven e-mail adres verzonden. Indien gewenst versturen wij de rapportage per post. Dit kunt u bij de aanvraag opgeven.

De keuring online aanvragen

Vraag eerst toestemming voor de keuring aan de verkoper. Als deze geen bezwaar heeft, kunt u uw aanvraag invullen. Nadat u de benodigde gegevens in het aanvraagformulier heeft ingevuld, klikt u op "verstuur aanvraag" en binnen een aantal seconden ontvangt u een email ter bevestiging van uw aanvraag. Wij sturen deze bevestiging naar het door u opgegeven emailadres. In het aanvraagformulier kunt u twee voorkeursdata voor de keuring opgeven. U wordt binnen één werkdag door onze planningsafdeling gebeld om de gegevens door te nemen en om de dag en een vast tijdstip voor de keuring af te spreken. Wilt u eerst telefonische informatie, bel ons dan op nummer (030) 638 14 00.

Opmerking: om een keuring door Keurhuis Nederland uit te laten voeren hoeft u niet eerst lid te worden van een belangenvereniging voor eigen huis bezitters!

Tarieven en voorwaarden

Na het invullen van de aanvraag wordt het tarief van de keuring automatisch berekend. Hierdoor is bij opdrachtverlening direct duidelijk wat de kosten van de keuring zijn. Dit is een vaste prijs, inclusief reiskosten, alleen voor de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen geldt een toeslag.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en geldig tot 1 januari 2005. Als de inhoud van de woning onbekend is, kunt u een aanname doen. Onze inspecteur stelt tijdens de keuring de juiste inhoud van de woning vast. Klik hier voor een instructie om de inhoud te berekenen