Keemink vastgoed

Advies over de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Is uw VvE op dit moment nog niet geheel overtuigd van het nut van een MJOP of weet u nog niet precies hoe u het onderhoud voor uw complex moet organiseren? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Deze kan dan samen met u bepalen op welke wijze u het onderhoud goed kunt organiseren binnen uw VvE. Wij kunnen bij u thuis komen of tijdens een Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Actualisatie van de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Heeft u reeds een MJOP, en wilt u dat deze geactualiseerd wordt? Wij kunnen deze actualisatie voor u uitvoeren. Het is niet noodzakelijk dat Keurhuis Nederland deze MJOP heeft gemaakt.

Het is belangrijk dat een MJOP om de 3 à 4 jaar wordt geactualiseerd. Bij deze actualisatie wordt vastgesteld of de maatregelen adequaat zijn en of het jaar van uitvoering correct is. In de rapportage doen wij voorstellen voor aanpassing van de planning. Wij doen dit in overleg met de opdrachtgever. Het verschuiven van maatregelen in de planning kan noodzakelijk zijn door bijvoorbeeld:

  • Bouwdelen blijken een kortere of juist langere levensduur te hebben, waardoor onderhoudsmaatregelen en dus ook de bedragen in de MJOP verschuiven; de oorzaak hiervan is zeer divers en wordt onder andere veroorzaakt door lokale omstandigheden, gebruik, detaillering, materiaalgebruik, etc.
  • Calamiteiten, waardoor bepaalde activiteiten nieuw in de planning moeten worden opgenomen.
  • Het afstemmen van de maatregelen op de financiële reserves. Wij kunnen u hierin adviseren.

U kunt online een offerte aanvragen voor het actualiseren van de MJOP. In het opmerkingenveld van het aanvraagformulier kunt u aangeven dat het een actualisatie betreft. Wij houden hier in de prijsbepaling rekening mee, aangezien een actualisatie voordeliger is dan het opstellen van een nieuw onderhoudsplan.