Keemink vastgoed

Maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een energieprestatie advies voor eigenaren van bestaande woningen waarin concrete energiebesparingmogelijkheden gegeven worden. U krijgt een maatwerkadvies na een onderzoek door een gecertificeerde adviseur. De adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie van vloeren, ramen, muren en dak èn naar de installaties voor verwarming, ventilatie en warm water.

Een maatwerkadvies is een uitgebreid energieadvies dat aansluit op de gezinssituatie. Dit advies houdt rekening met maatregelen die in uw specifieke situatie effectief zijn. Het advies bekijkt of combinaties van maatregelen elkaar niet in de weg staan en kijkt naar bouwfysische factoren als vocht en binnenluchtkwaliteit. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen.

Ook voor utiliteitsgebouwen kan een maatwerkadvies worden opgesteld.

Vanaf 1 januari 2008 dient voor ieder utiliteitsgebouw bij verkoop, verhuur of verbouwing een energiecertificaat (EPA-U) opgesteld te worden. Met een energiecertificaat wordt vastgesteld wat de energie efficiency van uw gebouw en bijbehorende installaties is. Bij verkoop of verhuur van een pand kan een laag energielabel (energieprestatiecertificaat) argumentatie zijn om de verkoopprijs/huursom ter discussie te stellen. Als verkoper/verhuurder kunt u dit ondervangen door een maatwerkadvies te laten maken, hierin wordt aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om het label te upgraden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Vernieuwd energielabel voor woningen nu beschikbaar.

Het vernieuwde energielabel voor woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2010 beschikbaar. Het label laat zien hoe energiezuinig een woning is en hoe het energieverbruik omlaag kan. Ook kunnen huiseigenaren klachten rondom het energielabel nu digitaal melden.

Door het vernieuwde ontwerp is de boodschap van het energielabel beter te begrijpen en komen de energiebesparende maatregelen beter naar voren. Bij het energieverbruik is voortaan te zien wat het gestandaardiseerd energieverbruik is voor elektriciteit, gas en/of warmte. Zo zijn verschillende soorten woningtypen met elkaar te vergelijken.

Ook tellen er nieuwe technieken mee bij de bepaling van het label van een woning. Dan gaat het bijvoorbeeld om decentrale ventilatie, een HRe-ketel, warmteterugwinning in de douche en bodemisolatie van de kruipruimte.

Verder is de kwaliteit van het label nu goed gewaarborgd. Een woning beoordelen mag alleen een medewerker van een gecertificeerd bedrijf, dat minstens één keer per jaar een interne kwaliteitscontrole uitvoert. De certificerende instelling voert scherpere kwaliteitscontroles uit. Bij afwijkingen volgen extra controles en bij structurele fouten raakt het bedrijf zijn certificaat kwijt. Verder is het opnameprotocol eenvoudiger gemaakt, zodat de kans op afwijkingen door verkeerde opnamegegevens veel kleiner is.