Keemink vastgoed

Conditiemeting

Conditiemeting is een instrument voor het objectief vaststellen van de kwaliteit van bouwdelen. Na inspectie en verwerking komen we tot een overzicht van conditiescores per bouwdeel. Keemink Vastgoed Inspectarium BV stelt, desgewenst samen met de opdrachtgever, een 'programma van eisen' op om zodoende optimaal aan de vraagstelling van de opdrachtgever te voldoen en het gewenste maatwerk te kunnen leveren. De uitgangspunten van de conditiemeting zijn vastgelegd in de NEN 2767.