Keemink vastgoed

Keemink Vastgoed inspectarium BV

Keemink Vastgoed Inspectarium BV houdt zich bezig met diverse vormen van keuringen, inspecties en inventarisaties. We hebben ons toegelegd op het ontwikkelen en toepassen van methodieken om de technische kwaliteit van vastgoed te kunnen onderzoeken en vastleggen. Onze inspecteurs hebben kennis van de meest gebruikte inspectiemethodieken om de technische kwaliteit van vastgoed vast te leggen en deze te vertalen naar uitvoeringsmaatregelen, nadat het gewenste kwaliteitsniveau met de opdrachtgever is bepaald.

Daarnaast hebben we ruime ervaring met de ConditieMeting en stellen wij desgewenst samen met de opdrachtgever een 'programma van eisen' op om zodoende optimaal aan de vraagstelling van de opdrachtgever te voldoen en het gewenste maatwerk te kunnen leveren. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie kan door Keemink Vastgoed Inspectarium een meerjarenonderhoudsbegroting worden samengesteld, waarvan de looptijd in overleg met de opdrachtgever bepaald wordt.

Naast de diverse inspectiemethodieken hebben onze inspecteurs zich gespecialiseerd in het opstellen van keuringsmethodieken zoals opleveringskeuringen en aan- en verkoopkeuringen. Voor deze aan- en verkoopkeuringen ontwikkelde Keemink Vastgoed Inspectarium zowel een, met opname onderbouwde en hierdoor, uitgebreide standaard NHG (Nationale Hypotheek Garantie) keuring als een standaard uitgebreide bouwtechnische keuring.

Onze werkzaamheden: