Keemink vastgoed

Technisch beheer

Onderhoudscontracten, budgetbewaking, planmatig onderhouden en eventule klachtenafhandeling met betrekking tot onderhoudszaken zijn gesitueerdonder technisch beheer. Voor het opstellen en actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan doen wij dit in samenwerking met keemink vastgoed inspectarium BV

Commercieel beheer

Het totale pakket van leveringen en diensten met betrekking tot de commerciele zaken zoals huur en contractbeheer' valt onder commercieel beheer. Ook wordt advisering met betrekking tot huurprijsvaststelling.

Toezicht

Tijdens de uitvoering van verbouw en renovatiewerkzaamheden wordt regelmatig controle uitgevoer. Als er tijdens het toezicht bouwvergaderingen gehouden worden kan keemning vastgoed mamagement BV deze vergaderingen leiden, notuleren en organiseren.

Advisering

Naast contractuele beheertaken van Keemink Vastgoedmanagment BV zijn opdrachtgevers van dienst zijn op basis van adhoc adviezen, dit kan o.a. zijn over delocatiekeuze, het zoeken van kadastrale informatie, projectinformatie of het organiseren van grondonderzoek.

projectgebonden activiteiten

keemink vastgoedmanagement voert werkzaamheden uit voor zijn opdrachtgevers uit binnen projectgebonden activiteiten zoals het opstellen van een grogramma van eisen, of het maken van een werkomschrijving of bestek. Het maken van een investeringsraming of het aanvragen en vergelijken van offertes van leveranciers behoort tevens tot onze projectgebonden activiteiten.

Welkom!

Keemink Vastgoed Management focust zich op het optimaliseren van uw vastgoedbeheer. Afhankelijk van de grote van een bedrijf of organisatie wordt de aansturing met betrekking tot onderhoud vaak verwaarloosd, terwijl dit een complexe aangelegenheid is. Belangenverstrengelingen zijn daar een gevolg van. Of de misverstanden die ontstaan door het ontbreken van gebruikers- en eigenaarsverantwoordelijkheden. De geïntegreerde aanpak voor het onderhouden van gebouwen en technische installaties kan door ons worden verzorgd. Goed onderhoud is gebaat bij een goede aansturing. Wij zoeken naar de oplossing die de doelstellingen van uw bedrijf het best ondersteunen. Maar de praktische toepasbaarheid ervan is minstens zo belangrijk. We houden dus altijd rekening met uw specifieke situatie.

Het kantoor van Keemink Vastgoed bevindt zich in Schiedam. Ons werkgebied is heel Nederland. De medewerkers verplaatsen zich over geheel Nederland, zodat we een optimale dekking van ons werkgebied hebben.

Lees meer

Referenties